Välkommen till Nya Sveamottagningen!

Nya Sveamottagningen är en specialistmottagning för utredning/behandling av kvinnosjukdomar, preventivmedelsrådgivning och uroterapi.

Vi har vårdavtal med landstinget.

Tolkservice finns.


Välkommen att kontakta oss!

________________________________________________________

- Nya Sveamottagningen -
Porslinsvägen 1, 151 55 Södertälje, Tfn 08-550 195 55
Kontakta oss