Vår verksamhet

Vi utreder och behandlar följande:

  • - Allmänna gynekologiska besvär såsom blödningsrubbningar, misstanke om infektioner, urinvägsbesvär, framfall, hormonrubbningar samt smärtillstånd

  • - Inkontinensutredning och -behandling

  • - Barnlöshetsutredning

  • - Klimakteriebesvär

  • - Preventivmedelsrådgivning inklusive insättning/uttag av p-stav och spiral

  • - Provtagning för könssjukdomar

  • - Blödningar och smärttillstånd i tidig graviditet

  • - Uroterapi

  • - Barnlöshet och behandling, upprepade missfall


Vi bedriver ej mödravård.Välkommen att kontakta oss!

________________________________________________________

- Nya Sveamottagningen -
Porslinsvägen 1, 151 55 Södertälje, Tfn 08-550 195 55
Kontakta oss